skip to main content

ASSETS

 
Location
Ubicación
Phòng
Course
Curso
Môn Học
Instructor
El Instructor
Giảng viê
Monday Lunes
Thứ Hai
Tuesday Martes
Thứ Ba
Wednesday
Miércoles
Thứ Tư
Thursday Jueves
Thứ Năm
Fri / Sat
Viernes
Thứ Sá
 
Rm. #346
Salon. #346
CERT
Community Emergency Response
Team
• Đội ứng phó khẩn cấp
• Equipo de respuesta de emergencia
 
Maj. Cary Chin
 
 
 
3:30-4:30
 
3:30-4:30
 
 
Learning Center
Trung tâm học tập
 
 
Community Parent Support
• Chương trình hổ trợ phụ huynh
• Apoyo Comunitario Para Padres
 
Dalia Borrego
Thai, Vy
 
TBA
 
 
 
 
YB Track
Dec. thru May
Sân chạy bộ trường
campo de pista
Conditioning Winter/Spring
•Tập theo điều kiện - Mùa Đông/ Mùa Xuân
• Acondicionamiento Invierno/Primavera
 
Omar Mendoza
 
3:30-5:00
 
 
 
 
3:30-5:00
 
Dance Studio
Dance – Breaking/Popping
• múa nhảy
• danzar
Alex Flores
Ray Mora
David Nguyen
 
 
3:30-4:30
 
3:30-4:30
 
 
Field Trip
College Tour
So. Calif.
 
First Generation College Warriors
• Chiến binh đại học thế hệ thứ nhất
•Guerreros universitarios de primera generacion
Mayra
Valdivia
Joel Hernandez
10/17
10/18
10/19
 
 
 
 
 
Theater
Nhà hát
Teatro
Folklorico Dance
• Múa dân gian
• Baile Folklorico
Otila Torres/
Manuel Torres
 
 
 
 
 
 
3:00-4:30
 
3:00-4:30
Rm. #655
Salon. #655
 
Green Club
• Câu lạc bộ Xan
• Club Verde
 
Ngoc Hoang
 
TBA
 
 
 
 
Field Trip
San Francisco
Hamilton the Musical
• Hamilton nhạc kịch
• Hamilton el musical
Jennifer Reissig
 
11/6/19
 
 
 
 
 
Learning Center
Trung tâm học tập
Centro de aprendizaje
Homework/Tutor Center
• Trung tâm dạy kèm bài tập
• Centro de aprendizaje
Debbie Perez
Minerva Chamorro /
Joel Hernandez
 
 
3:30-5:30
 
 
 
1:30-5:30
 
 
 
2:30-5:30
 
 
 
1:30-5:30
 
 
12:30-3:30
 
Rm #901
Salon. #901
NASA - Quest for Space
• Nghiên Cứu của NASA
• Investigacion Jr NASA
 
Jose Ochoa
 
 
3:00-4:30
 
 
3:00-4:30
 
 
Rm #655
Salon. #655
Next Generation Personal Finance
• Tài chính cá nhân thế hệ tiếp theo
• Próxima generación de finanzas personales
 
 
Ngoc Hoang
 
 
 
 
 
2:30-3:30
Link Room
Phòng liên kết
Sala de enlace
Link Crew
• Liên kết học sinh
• Equipo Link
 
Mayra Valdivia
 
 
 
3:30-5:00
 
 
 
Rm. #250
Salon. #250
STAR Program
Scholastic Tutoring Academic Resource
• Dạy kèm bài tập
• Recurso Academico deTutoria
Scholastic
 
Adelaido
Solis
 
 
 
 
SATURDAY
7:00-12:00
 
9/28,10/12,
11/16, 12/14
YBHS Garden
Vườn rau của trường
Jardin YB
TERRA
Teaching Environmentally Responsible Agriculture
• Dạy trách nhiệm về môi trường nông nghiệp
• Enseñanzade responsabilidad ambiental en Agricultu
 
Karen Lo /
Ivon Rodriguez
 
 
3:30-4:30
 
3:30-4:30
 
3:30-4:30
 
3:30-4:30
 
Rm. #716
Salon #716
URBAN Debate
•Tranh luận đô thị
• Debate urbano
Santalucia Hernandez/
Emily La
 
3:30-5:00
 
 
 
 
3:30-5:00
 
 
 
YB Gym
Phòng thể dục
Gimnasio
Volleyball - Dec.- May
• Bóng chuyền
•Voleibol
 
Rudy Duran
 
7:00-9:00 p.m.
 
 
7:00-9:00 p.m.
 
 
 
Weight Room
Phòng tập tạ
cuarto de pesas
Weight Training
• Tập tạ/ thể lực
• Cuarto de pesas
 
Jah Bennett
 
3:30-5:00
 
3:30-5:00
 
3:30-5:00
 
3:30-5:00
 
 
Rm. #358
Salon #358
Web Design
• Thiết kế web
• Diseño web
Brandon Lo
3:30-4:30
3:30-4:30
3:30-4:30
3:30-4:30
 
 
 
Rm. #903
Salon #903
 
Work Experience
• Kinh nghiệm làm việc
• Experiencia laboral
Jeff Love
3:30-4:30
3:30-4:30
3:30-4:30
3:30-4:30
 
                                                                                                                                                                                                                                               10/27/19